Mmegi Blogs :: A ntse a a tswelela
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 21 August 2019, 08:57 am.
Banners
A ntse a a tswelela

Re ne re rile kgang ya Laboraro yo o fetileng, e tlaa nna yone ya bofelo ya manatetshapuo. Mme ga go ke go nne jalo ka go lebega kgang e ya manatetshapuo e ratega thata. Bangwe ba ne ba tlhaeletsa Mmualebe ba kopa gore e tswelele ka go ba ruta Setswana se se ntsi se ba ntseng ba sa se itse.
By Sebofo Motshwane Wed 21 Sep 2016, 17:26 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A ntse a a tswelela
Mmualebe a se ka a dumela gore ba lope lefela.

A ba sekegela tsebe. Jalo he, e tlaa re gompieno re nne re tswelele re bue ka manatetshapuo.

Maloba re digetse kgang ya rona re le kwa ga Mma Ditshenyegelo mme ra bona Monwedi a roka Moreti itlho la phokoje. E ne e rile go ntse go itisitswe ka keledi tsa motlhotlho, Moreti a reka emetshane a e baya ka kwa mahuri.

Fa se ntse se tla ka molomo, Monwedi ke yoo a natefelelwa ke go nna a boaboa ka kwa ntlwaneng e e ka kwa morago. Ra se ka ra belaela sepe, ra tsaya gore, go ya ka koo, o ya go ema fa matlhakung. Tlogela maitiso a fele.

Fa maitiso a fela, Moreti a re o ya go tsaya emetshane ya gagwe, a fitlhela emetshane e se na sepe.

A hakgamala gore go diregile eng mme fela a gakologelwa mosepele wa ga Monwedi go nna a boaboa ka kwa mahuri.

A lemoga gore, go dira jalo, Monwedi o ne a sa ye kwa matlhakung, o ne a ya go mo roka itlho la phokoje, a mo nwela thothi e ene Moreti a neng a rile o e beela ka moso, ka ke nnete ga bo se gangwe. A le kae ene Monwedi?

A sale a ile maitiso a sale fa gare. Re ne ra re, go roka itlho la phokoje, ke go tsietsa motho ka tsela e e thata go lemogiwa jaaka re bonye Monwedi a dira Moreti.

 Gompieno a re re, fa a ntse a disitse, Thulare o timelelwa ke dikgomo a diilwe ke go ja moretlwa.

Fa a di tsaya ka motlhala o bona gore di fologetse ka fa masimo. O a tla mme o fitlhela di tlhageletse mo tshimong ya ga Dibata.

Ka o itse gore moretlwa o gaufi, a kgalema, a di ntsha mo tshimong. A bo a setse a utlwile molodi le lentswe la ga Thulare Dibata.

A tla a kubakuba a e tshotse thupa. Go bona Dibata, Thulare a se ka a tlhola a re ka moso.

 A itse gore o tsile go lela moretlwa. A le botsa phokoje. Go le botsa phokoje go raya eng? Go raya go siya, a tshaba. Thulare o ne a le botsa phokoje, ke gore a siya, ka o ne a tshaba go iteelwa gore dikgomo

Banners

tsa gagwe di sentse.

E re a ntse a tsweletse a natefisa puo Motswana a re go na le go isa phuti Kgalagadi. Gongwe o ka botsa gore phuti e a bo e le eng, e tswa kae, Kgalagadi gone e le kae.

Go araba dipotso tse, a re tseye sekai re re, Mheti ke morui wa kgomo tse dintsi. Lesaka la gagwe le tletse.

Nako nngwe le nngwe fa a batla go rekisa, o a rekisa, fa a batla go tlhaba, o a tlhaba. Bana ba gagwe ga ba eletse nama ka tsatsi lepe. Mashi le madila le gone go ela fela mo ga gagwe.

Gaufi le Mheti go nna Mhati. Mhati ene ga a na dipe dikgomo tse dintsi; tsa gagwe di tlhano fela ka menwana. A jaanong re re, ka letsatsi lengwe, Mhati o tlhabela bana kgomo. 

Ka Motswana a re mabogo dinku a a thebana, Mhati o fa Mheti lebogo la kgomo e.

Ka ba tshela ba abelana kgotsa ba fana, Mheti o itumelela nama e a e filweng. Mhati le ene o ntshitse nama e ka pelo e tshweu, ka lorato, a itse gore, jaaka Setswana se bua, mhi (motho yo o fang) o fa mhi ka ene; ke gore, motho o fa yo le ene a tleng a mo fe.

Botlhe, Mhati le Mheti, ba bona se, e le tiro e ntle.

Mme le fa go ntse jalo, bangwe e ka re fa ba lebile seemo sa ga Mheti, yo o kgomo dintsi, le sa ga Mhati, yo tsa gagwe di leng tlhano fela, ba nyatsa. Go nyatsa ga bone e le eng?

Go nyatsa ga bone ba re Mhati o isitse phuti Kgalagadi. Ba raya eng? Ba nyatsa gore, Mhati, yo dikgomo tsa gagwe e seng tsa sepe, yo bana ba gagwe ba jang nama ka sewelo, o file Mheti yo ene a ruileng matlhape, e bile bana ba gagwe ba sa itse go eletsa nama.

Ba re Mhati, ka go fa Mheti, o isitse phuti Kgalagadi; ke gore o file mohumi, motho yo o sa tlhokeng go fiwa. E ntse e le lone lenatetshapuo le, le fetolwe, go twe, go isa phuduhudu Bosarwa. Ba ele tlhoko e se re o file mhi ka wena, ba go nyatsa, ba re o isitse phuti Kgalagadi; o isitse phuduhudu Bosarwa.

motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 21 Sep 2016, 17:26 pm
Wed 14 Sep 2016, 16:34 pm
Wed 07 Sep 2016, 15:41 pm
Wed 31 Aug 2016, 15:50 pm
Wed 24 Aug 2016, 15:07 pm
Wed 17 Aug 2016, 16:53 pm
Wed 10 Aug 2016, 15:49 pm
Wed 27 Jul 2016, 14:03 pm
Wed 13 Jul 2016, 15:56 pm
Wed 06 Jul 2016, 14:54 pm
Wed 29 Jun 2016, 14:52 pm
Wed 22 Jun 2016, 15:29 pm
Wed 15 Jun 2016, 17:01 pm
Wed 08 Jun 2016, 16:26 pm
Wed 01 Jun 2016, 14:57 pm
Wed 25 May 2016, 17:42 pm
Wed 18 May 2016, 16:06 pm
Wed 27 Apr 2016, 11:51 am
Wed 20 Apr 2016, 15:19 pm
Wed 13 Apr 2016, 15:29 pm
Wed 06 Apr 2016, 14:41 pm
Wed 30 Mar 2016, 16:47 pm
Wed 23 Mar 2016, 15:22 pm
Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm
Wed 09 Mar 2016, 18:32 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
Selefu
Rebel with a cause
Banners

gramstalker

Banners