Banners
Banners

Latest News

Former spy chief Isaac Kgosi slipped into the country this morning und...
The Department of Meteorological Services wishes to inform the public ...
Death row inmate Mooketsi Kgosibodiba was this morning executed at the...
Message by President Mokgweetsi Masisi on the occasion of the16 Days o...
Banners
Banners

Manatetshapuo a diphologolo

SEBOFO MOTSHWANE
Re simolotse kgang ya rona ya manatetshapuo ka go bua ka manatetshapuo a pelo. Ra fetela pele, ra bua ka a dikarolo tse dingwe tsa mmele jaaka lonao, matlho le tsebe. E tlaa re gompieno re wetse kgang e ka go bua ka manatetshapuo a diphologolo.

Jaaka re setse re bonye, Motswana o itse go kgabisa puo thata. Jalo he, ga re ka ke ra kgona go bua ka manatetshapuo otlhe, fa e se go nna re tlopola fela. Le gompieno re tlaa nne re tlopole mme seroto se nne se sale foo..

Fa re fetela pele, re utlwa Motswana a re go na le go itaya kgomo lonaka. Lenatetshapuo le, le dirisiwa go netefatsa se motho a neng a se bua mme wena ka nako eo, o ne o belaela gore ga se boammaaruri. A re re Mosetli o batla go ya go ga metsi kwa mogobeng wa Letloping. Morwadi o mo raya a re, gore a fitlhele metsi a ise a kgoberiwe ke dikgomo, ke gore a ye go sale moso dikgomo tse dintsi di ise di tle go nwa. Ka o rata boroko, Mosetli o palelwa ke go tsoga; o ya mogobeng bo setse bo sele.

Fa a tsena ka nnete o fitlhela dikgomo di le dintsi, metsi a kgoberegile. Gone mme o gelela fela, a re e tlaa re morago metsi a itsheke. Fa a tsena, Morwadi o mmotsa gore o fitlhetse metsi a ntse jang.

Mosetli ga a ye gope kgakala. O raya Morwadi a re, ‘O iteile kgomo lonaka, ka fitlhela di a dubile.’  Go bua jaana, Mosetli o raya gore, Morwadi o ne a bua nnete fa a ne a re, fa a sa itlhaganele,(ene  Mosetli) o tlaa fitlhela dikgomo di kgoberile metsi. Morwadi a itaya kgomo lonaka, Mosetli a ne a diilwa ke boroko. Motswana gape a re go na le go itaana ka noga e utlwa; e tshela, a raya go tlhoana thata. Nako ele re ne ra bona Tshetsana a palelwa ke go busa madi a a  neng a a adimile mo go Nthepha. Godimo ga go palelwa ke go duela, Tshetsana a buisa Nthepha mafoko a e seng one. Re ne ra re, ka go utlwisiwa botlhoko ke mafoko a, gongwe le fa go ka twe o a rapelwa, Nthepha o ka gana go itshwarela Tshetsana, a mo tshola ka pelo. Fa go nna jaana, letlhoo le tsene. Nthepha o ka tlhoa kana a ila Tshetsana mo le go buisanya ba ka se keng ba tlhole ba buisanya. E re go ntse jaana, go twe batho ba itaana ka noga e tshela; ba tlhoanye thata.

Gape go a tle go twe go na le go anywela phiri. Go a

Banners
tle go direge gore e re motho a robetse, a kgwe mathe. Ka motho o a bo a thulametse, a sa utlwe se se diregang, a se ke a sutlhe mathe a. Mathe a elele le seledu a omelele. E re ka moso motho a tsoga seledu se bo se le sesweu mme go twe o anywetse phiri. Mathe a, bangwe ba re matsheledi ba bangwe ba re motsheledi.

A tswelele pele Motswana a re go na le go roka ‘itlho (leitlho) la phokoje. Potso e ka nna gore ke eng se se a bong se rokwa itlho la phokoje, le rokwa ka eng, jang. Karabo ke gore, motho ke ene o a bong a rokwa itlho la phokoje, a rokwa ke yo mongwe. E le sekai a re re, re kwa ga Mma Ditshenyegelo, go itisitswe ka ‘keledi tsa motlhotlho’. Fa maitiso a ntse a tsweletse, Moreti o reka emetshane, o e baya mo ntlwaneng e e ka kwa mahuri. Fa tema e ntse e tsweletse, Monwedi  ke yoo o nnela go boaboa ka kwa mahuri. Re tsaya gore, go ya koo, o ya go ema fa matlhakung. Fa a setse a bona gore o itisitse go lekanye, Monwedi o laela gore jaanong ke nako ya go ya go tlhola bana. Re dumalana nae, o a tswa, o a tsamaya.

 Jaanong kwa morago ke nako ya gore rotlhe re phatlalale, re gopole gae. Fa go tla gore a tswe, Moreti o gopola emetshane ya gagwe ka kwa mahuri. O ya koo go ya go e tsaya. Fa a tsena o fitlhela e le gore, emere e e neng e tletse, jaanong ke eo, e kwa tlase. O hakgamala thata, o ipotsa gore go diragetse eng. Ka go tlhoka karabo, o bitsa Mma Ditshenyegelo go mmotsa gore go diregile jang gore emetshane e bo e se na sepe jaana. Botlhe ba a hakgamala.

Fa ba ntse ba ipotsa dipotso, ba gakologelwa mosepele ole wa ga Monwedi go nna a boaboa ka kwa mahuri. Ba lemoga gore, go nna a ema a ya ka kwa, Monwedi o ne a sa ye kwa logoreng, o ne a ya go roka Moreti itlho la phokoje, a mo nwela bojalwa. Jaaka re bona Monwedi a dirile ka Moreti, go roka itllho la phokoje ke go tsietsa yo mongwe ka tsela e e thata go lemogwa. Ela tlhoko ba se go roke itlho la phokoje. motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

The Return of the Gladiator

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners