Banners
Banners

Latest News

The Botswana Parliament has moved to impose a six-month-long state of ...
FRANCISTOWN: In the midst of the novel coronavirus pandemic that has a...
FRANCISTOWN: Police in Tshesebe village have raised a concern about a ...
Panic and anxiety engulfed Parliament earlier this morning after a nur...
Banners
Banners

A re tswelele ka one

SEBOFO MOTSHWANE
E rile maloba ra bua ka manatetshapuo a lefoko ‘pelo.’ Re ne ra re, ka seroto se tletse, ga re ke re tseye gotlhe, re tlaa tlopola fela. Ga nna jalo ra tlopola, mme jaaka re ne re buile, ga nna ga sala. Ka ke moo go ntse go setse, a e re gompieno re tswelele. Fela jaaka maloba, ga re ke re tseye gotlhe, re tlaa nne re okole fela.

Fa kgang ya rona e tsweletse, re ne ra utlwa fa e ne ya re nako nngwe, Tshetsana a se ka a buisa Nthepha sentle. Nthepha o ne a batla madi a Tshetsana a neng a kile a a adima.

Boemong jwa go duela madi ao, kgotsa gore ka botho fela a bolele gore ga a kgone go duela, Tshetsana a raya Nthepha a re a mo fologe, a se mo eme godimo jaaka loso. Re ne ra re, e ne e ka re go utlwa mafoko a, Nthepha a betwa ke pelo; ke gore a tenega thata a bo a ikana gore ga a kitla a thusa Tshetsana ka sepe.

Mo godimo ga go betwa ke pelo, go na le go tshwara ka pelo. Gone go raya eng? Re bona Nthepha a ne a betisiwa pelo ke mafoko a Tshetsana a neng a mo araba ka one. Re ne ra re, ka go bona a utlwile botlhoko mo go kalo, e bile a ikana gore ga e ka ke ya re ka nako epe a thusa Tshetsana, Morwadi o mo rapela gore a buse pelo.

Ke gore a lebale tse Tshetsana a di mo dirileng, a mo itshwarele, e re le ka moso a mo thuse.

Ee, Nthepha o ka busa pelo a lebala tse Tshetsana a di mo dirileng, ga nna monate. Go ntse go ntse jalo, o ka gana go busa pelo, a tswelela a ikana gore, le fa go ka nna jang, ga a kitla a thusa Tshetsana. 

Fa dilo di ntse jaana, Setswana se re, Nthepha o tshotse/tshwere Tshetsana ka pelo. Go bua jaana go raya gore, Nthephi  ga a lebale se Tshetsi a se mo dirileng, e bile ga a mo itshwarele ka tsela epe. E nne seemo se se botlhoko fa gare ga ditsala.

E re a ntse a tsweletse a kgabisa puo Motswana a re, go na le go beta pelo. A raya eng? A raya go dira selo motho a tshaba, a boifa kana a tshogile. 

A re tseye sekai re re, Morwadi o kwa Letloping. Go bosigo o batla go ya go robala. O  a ema, o ya kwa tlung. Fa a tsena ka kgorwana, a re matlho leba, noga ke eo fa tlase ga dikobo tsa gagwe.

Ka tota o tshaba noga, o a tlola, o boa ka

Banners
morago. O ema fa ntle, o ipotsa dipotso gore, o tlaa dira jang ka ga go na ope gaufi yo o ka tlang go mo thusa. Fa a sale foo, o bona thobane fa tlase ga ntlo. O a e tsaya, o beta pelo, o tsena mo tlung, o lwantsha noga, a bo a e bolaya. Morwadi o felela a bolaile noga mme tota a ne a dira jalo ka go beta pelo; ke gore ka o tshaba noga, a dira a tshogile, a tshaba gore a noga eo ga e tloge e tlola e mo loma. E mo lomile,. o tlaa thusiwa ke mang, a le nosi jalo?

E ntse e le maloba, re ne ra kopana le Mhudi a ya Letloping mme a tshwarwa ke pula mo tseleng. Fa a tsena fa nokeng, a fitlhela e tletse mo e neng ya mo kgaola pelo; ya mo tshosa. Fela a se ka a tshaba go tlola. A tlola a bo a ya go goroga kwa Letloping.

Le fa a ne a tlola, a bo a tswelela le mosepele, e ne e ka nna ya re a bona noka e tletse jalo, Mhudi a nna megopolo mebedi. Mogopolo mongwe e ne e ka nna gore, ka noka ke eo e tletse thata, ga a ka ke a kgona go tlola, jalo he, a itlhoboge, a boele gae. O mongwe mogopolo e ne e ka nna gore, le fa noka e tletse mo go kalo, a a leke go tlola gongwe o tlaa kgona.             

Fa go nna jaana, Motswana o a re, motho o pelo ped i. A re Mhudi o ne a le pelo pedi,  pelo e nngwe e re a boele gae, e nngwe e re a tlole. Pelo pedi  go tlaa bo go raya gore, Mhudi  o ne a na le megopolo e mebedi e e sa tshwaneng.

Mogopolo o mongwe o ne o re a boele gae, fa o mongwe o ne o re a tlole noka, a tswelele le mosepele. Potso e bo e ka nna gore, ka ke yoo o pelo pedi, ke a reetse efe? Mhudi o ne a ya le pelo e e neng e re a tlole. A tlola a ya go goroga.  Wena? Tlhola o di goga sentle, o se pelo pedi. motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

A luta continua

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners