Mmegi Blogs :: A re tswelele ka one
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Saturday 24 August 2019, 11:44 am.
Banners
A re tswelele ka one

E rile maloba ra bua ka manatetshapuo a lefoko ‘pelo.’ Re ne ra re, ka seroto se tletse, ga re ke re tseye gotlhe, re tlaa tlopola fela. Ga nna jalo ra tlopola, mme jaaka re ne re buile, ga nna ga sala. Ka ke moo go ntse go setse, a e re gompieno re tswelele. Fela jaaka maloba, ga re ke re tseye gotlhe, re tlaa nne re okole fela.
By Sebofo Motshwane Wed 24 Aug 2016, 15:07 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A re tswelele ka one
Fa kgang ya rona e tsweletse, re ne ra utlwa fa e ne ya re nako nngwe, Tshetsana a se ka a buisa Nthepha sentle. Nthepha o ne a batla madi a Tshetsana a neng a kile a a adima.

Boemong jwa go duela madi ao, kgotsa gore ka botho fela a bolele gore ga a kgone go duela, Tshetsana a raya Nthepha a re a mo fologe, a se mo eme godimo jaaka loso. Re ne ra re, e ne e ka re go utlwa mafoko a, Nthepha a betwa ke pelo; ke gore a tenega thata a bo a ikana gore ga a kitla a thusa Tshetsana ka sepe.

Mo godimo ga go betwa ke pelo, go na le go tshwara ka pelo. Gone go raya eng? Re bona Nthepha a ne a betisiwa pelo ke mafoko a Tshetsana a neng a mo araba ka one. Re ne ra re, ka go bona a utlwile botlhoko mo go kalo, e bile a ikana gore ga e ka ke ya re ka nako epe a thusa Tshetsana, Morwadi o mo rapela gore a buse pelo.

Ke gore a lebale tse Tshetsana a di mo dirileng, a mo itshwarele, e re le ka moso a mo thuse.

Ee, Nthepha o ka busa pelo a lebala tse Tshetsana a di mo dirileng, ga nna monate. Go ntse go ntse jalo, o ka gana go busa pelo, a tswelela a ikana gore, le fa go ka nna jang, ga a kitla a thusa Tshetsana. 

Fa dilo di ntse jaana, Setswana se re, Nthepha o tshotse/tshwere Tshetsana ka pelo. Go bua jaana go raya gore, Nthephi  ga a lebale se Tshetsi a se mo dirileng, e bile ga a mo itshwarele ka tsela epe. E nne seemo se se botlhoko fa gare ga ditsala.

E re a ntse a tsweletse a kgabisa puo Motswana a re, go na le go beta pelo. A raya eng? A raya go dira selo motho a tshaba, a boifa kana a tshogile. 

A re tseye sekai re re, Morwadi o kwa Letloping. Go bosigo o batla go ya go robala. O  a ema, o ya kwa tlung. Fa a tsena ka kgorwana, a re matlho leba, noga ke eo fa tlase ga dikobo tsa gagwe.

Ka tota o tshaba noga, o a tlola, o boa ka

Banners

morago. O ema fa ntle, o ipotsa dipotso gore, o tlaa dira jang ka ga go na ope gaufi yo o ka tlang go mo thusa. Fa a sale foo, o bona thobane fa tlase ga ntlo. O a e tsaya, o beta pelo, o tsena mo tlung, o lwantsha noga, a bo a e bolaya. Morwadi o felela a bolaile noga mme tota a ne a dira jalo ka go beta pelo; ke gore ka o tshaba noga, a dira a tshogile, a tshaba gore a noga eo ga e tloge e tlola e mo loma. E mo lomile,. o tlaa thusiwa ke mang, a le nosi jalo?

E ntse e le maloba, re ne ra kopana le Mhudi a ya Letloping mme a tshwarwa ke pula mo tseleng. Fa a tsena fa nokeng, a fitlhela e tletse mo e neng ya mo kgaola pelo; ya mo tshosa. Fela a se ka a tshaba go tlola. A tlola a bo a ya go goroga kwa Letloping.

Le fa a ne a tlola, a bo a tswelela le mosepele, e ne e ka nna ya re a bona noka e tletse jalo, Mhudi a nna megopolo mebedi. Mogopolo mongwe e ne e ka nna gore, ka noka ke eo e tletse thata, ga a ka ke a kgona go tlola, jalo he, a itlhoboge, a boele gae. O mongwe mogopolo e ne e ka nna gore, le fa noka e tletse mo go kalo, a a leke go tlola gongwe o tlaa kgona.             

Fa go nna jaana, Motswana o a re, motho o pelo ped i. A re Mhudi o ne a le pelo pedi,  pelo e nngwe e re a boele gae, e nngwe e re a tlole. Pelo pedi  go tlaa bo go raya gore, Mhudi  o ne a na le megopolo e mebedi e e sa tshwaneng.

Mogopolo o mongwe o ne o re a boele gae, fa o mongwe o ne o re a tlole noka, a tswelele le mosepele. Potso e bo e ka nna gore, ka ke yoo o pelo pedi, ke a reetse efe? Mhudi o ne a ya le pelo e e neng e re a tlole. A tlola a ya go goroga.  Wena? Tlhola o di goga sentle, o se pelo pedi. motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 24 Aug 2016, 15:07 pm
Wed 17 Aug 2016, 16:53 pm
Wed 10 Aug 2016, 15:49 pm
Wed 27 Jul 2016, 14:03 pm
Wed 13 Jul 2016, 15:56 pm
Wed 06 Jul 2016, 14:54 pm
Wed 29 Jun 2016, 14:52 pm
Wed 22 Jun 2016, 15:29 pm
Wed 15 Jun 2016, 17:01 pm
Wed 08 Jun 2016, 16:26 pm
Wed 01 Jun 2016, 14:57 pm
Wed 25 May 2016, 17:42 pm
Wed 18 May 2016, 16:06 pm
Wed 27 Apr 2016, 11:51 am
Wed 20 Apr 2016, 15:19 pm
Wed 13 Apr 2016, 15:29 pm
Wed 06 Apr 2016, 14:41 pm
Wed 30 Mar 2016, 16:47 pm
Wed 23 Mar 2016, 15:22 pm
Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm
Wed 09 Mar 2016, 18:32 pm
Wed 02 Mar 2016, 15:03 pm
Wed 24 Feb 2016, 13:12 pm
Wed 17 Feb 2016, 15:54 pm
Wed 10 Feb 2016, 17:30 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Monday 26 Aug - Monday 26 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Monday 26 Aug - Monday 26 Aug :::
Selefu
Of sheep and wolves
Banners

gramstalker

Banners