Banners
Banners

Latest News

Chairperson of the ruling Botswana Democratic Party (BDP) National Str...
More than half of Batswana would object to working or worshipping with...
Suspended Permanent Secretary to the President (PSP) Carter Morupisi a...
PRESS RELEASE: The Department of Wildlife and National Parks, informs ...
Banners
Banners

A re bue ka manatetshapuo a lefoko ‘pelo’

Staff Writer
Ga se gantsi e re Motswana a bua, a bo a tlhamalatsa puo. Gantsi o a e dikologa, a e bapise, go dira jalo e le go e natefisa, go e nontsha, le go e kgabisa.

E re motho a tsamaya ka bonya, go twe o goga dinao, o imelwa ke maoto e le a gagwe. Gore a itlhaganele go twe a tsose dinao. Ka gone go rata go kgabisa puo, Motswana a nna le manatetshapuo a a dirisang lefoko ‘pelo.’ E tlaa re gompieno re bue ka manatetshapuo a. Ka a mantsi, seroto se tletse, ga re ke re bue ka one otlhe, re tlaa tlopola fela.

Go sega tema, a re simolole ka go kgaoga pelo. Fa Motswana a re motho o ne a kgaoga pelo, o raya eng? A re tseye sekai re re, Mhudi o mo tseleng o ya Letloping.

Fa a ntse a tsamaya o fitlhelwa ke pula e ntsi thata mme ga a itsape, o tswelela le mosepele. Fa a tsena fa nokeng, o fitlhela e tletse thata, metsi a bile a tlodile dipota. Go bona noka e tletse jaana, o a tshoga. E tlaa re a natefisa puo, Motswana a re, e rile go bona noka e tletse, Mhudi a kgaoga pelo, a ipotsa gore, a o tlaa kgona go e tlola. Go kgaoga pelo go tlaa bo go raya gore Mhudi o ne a tshoga thata.

Go sale foo, Motswana o a tle a re, motho o ne a betwa ke pelo. O a bo a raya eng? Re itse fa pelo e le sengwe sa dilo tse di jewang. Ka Setswana fa go tlhabilwe, pelo e jewa ke badisa. Mme gore go twe motho o ne a betwa ke pelo, ga go reye gore e rile motho yoo, a a ja pelo, a tshwanetse go e metsa, ya ema mo tseleng, ya se ka ya ya go wela kwa mpeng, kwa e tshwanetseng go ya teng. Gore go twe motho o ne a betwa ke pelo, go rewa gore, motho o ne a tenega thata. E le sekai, a re re Mhudi o ne a kgona go tlola noka ele, e a neng a fitlhela e tletse mme a ya go goroga kwa Letloping. Fa a tsena koo, a fitlhela dikgomo dingwe di se yo. A  botsa gore di timetse leng, go rileng, mme se ka a newa karabo epe ya tlhomamo. Fa ba ntse ba bua, a tenega mme a tsaya thupa a betsa Thulare. Go kgabisa puo, Motswana o tlaa re Mhudi o ne a betwa ke pelo, a felela a betsa Thulare.

Go ntse go ntse jalo, go na le go sula

Banners
pelo gone go raya go hutsafala kana go utlwa botlhoko. Re ne ra bona nako nngwe Tshetsana a tla go adima madi mo go Nthepha go ya go aga. Fa Nthepha a solofetse gore madi a tlaa boa, ga se ka ga nna jalo. Nthepha a felela a rwala ditlhako go latela madi mme a feta a bolelelwa mafoko a e seng one. Tshetsana a raya Nthepha a re, a mo fologe, a se mo eme godimo jaaka loso. Morago ga go utlwa mafoko a, Nthepha o ne a ka tlhola a le bodutu, le go bua a sa bue, mme Setswana se re, o sudile pelo; o sudile mowa. Ka go sula pelo, go tlaa bo go rewa gore, Nthepha o hutsafetse, mafoko ale a ga Tshetsana a mo utlwisitse botlhoko.

Le lengwe lenatetshapuo ke le le reng go busa pelo. A re tswelele le sekai se se fa godimo sele, re re, ka ga a a itumelela ka fa Tshetsana a mo tsereng ka teng, Nthepha o ka ikana gore, ga e ke e re ka tsatsi lepe, a thuse Tshetsana ka sepe. Morwadi o utlwa mafoko a, mme o kopa Nthepha gore a buse pelo. Go bua jaana, Morwadi o raya gore Nthepha a se tutelele ruri, a itshwarele Tshetsana, e re ka letsatsi lengwe a mo thuse.

Gape, go na le go isa pelo mafisa. Bangwe re itse polelo ya ga Mokotedi e go tweng, e rile batsadi ba tswa, ba ya golo gongwe, ba re a sale a swaya nama e bo e nna boboa, ba raya gore, a e swaye thata. A bo a utlwile Mokotedi. A tlhola a swaya nama mme ya gana go nna boboa. A  bona gore ga a ise a dire tiro e e leng yone tota. A ema, a batla boboa, a tsenya mo nameng. Nama ka nnete ya nna boboa. A itumela Mokotedi a bona gore jaanong o dirile tiro ka botlalo. Batsadi ba boa koo, ba isitse pelo mafisa. Fa ba ya go bona nama, ba fitlhela e tletse boboa. Ba sula dipelo.

Ka go isa pelo mafisa, go raya gore, batsadi ba ne ba tla ba solofetse thata. Tsholofelo e le gore, ba tsile go ja nama e e monate. Ga se ka ga nna jalo, ka Mokotedi ene a ne a tsaya Setswana fela jaaka se bua. A re name re eme fa, ka jaaka re buile, go gontsi.

motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

DIS Cases

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>