Mmegi Blogs :: A sa utlweng wa batsadi o
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 21 August 2019, 16:25 pm.
Banners
A sa utlweng wa batsadi o

Batho ba ne ba hakgamala go bona letsatsi le tswa le ba le tlhatloga Radibatana a ise a bonale. Ka gale o ne a tsogela batho botlhe pele. Mosong ono ba se ka ba itse gore go rileng. Ka go tlhobaela, Mhati a ya kwa a robalang teng go ya go mo tlhola.
By Sebofo Motshwane Wed 23 Mar 2016, 15:22 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A sa utlweng wa batsadi o
Fa a okomela, a fitlhela naga e ntse kgologolo. Ka bofefo, a boela ka kwa mahuri, kwa batho ba neng ba ntse teng fa tlase ga motlopi.

E ne e le tlwaelo kwa ga Mma Mmei gore, moso le moso, morago ga go fitlhola, go hudugelwe ka kwa mahuri gore e re letsatsi le tlhatloga, go tshabelwe mogote mo setlhareng se. E ne e a re letsatsi la selemo le gaketse, go se ke go nne le ope yo o batlang go tswa fa go sone, ka se ne se le moriti o monate thata.

Fa a ise a goroge kwa go bone, molaetsa wa bo o setse o bonetse mo matlhong a gagwe. Botlhe ba botsa ka nako e le nngwefela ba re, ‘A ga o a fitlhela ope?’

‘Ga a yo. Le fa e le go robala, ga go bonale a kile a robala. Dikobo tsa gagwe di ntse di papametse fela.’ Ga araba Mhati.

Go utlwa mafoko a, Mma Mmei a ya kwa tlung go ya go iponela. Fa a re matlho leba, dikobo tsa re, o ne o mmeile fa kae? A ema a itshwara letheka a re, ‘ A ngwana yo o a bo a simolotse re ne re re o latlhile? A ko lo lebeng fa fatshe, gongwe lo ka bona kwa setlhako sa gagwe se tswelang teng.’

Ga batliwa mme ga se ka ga bonala ope motlhala. E ne e rile bo lebile go sa, maru a edisa dinogana mme a timetsa metlhala yotlhe e e ka bong e ne e bonala fa fatshe. Fa ba sa bone sepe, ba ya le malwapa otlhe a Radibatana a neng a tle a tsene mo go one go botsa gore a ga ba ise ba mmone. Botlhe ba latola. Letsatsi la boraro la tlhaba la ba la wela Radibatana a ntse a ile.

Mosong oo, Rra Mmei o ne a tsogetse kwa motlhabeng go ya go tsoma. O tlhotse letsatsi lotlhe koo a sa bone sepe. Fa e kete o tlaa itlhoboga, a tlhatswiwa diatla ka phuti. Fa a le mo tseleng, a boela gae, a bona kgaka, a e khwanya ka molangwana. O boetse gae pelo e le tshweu, a itse gore bana ba tlaa lala ba nole metsi.

E ne e rile letsatsi lele fa go robalwa, Radibatana a ngwangwaela a tswa ka kgoro. Fa a fologa motlhaba wa Maope, a leba

Banners

Mahibitswane. A tsena koo, a feta a soba le tsala ya gagwe Diope. Fa bo lebile go sa, ba wela tsela ba leba Molepolole. Ba gorogile koo go sale moso mme ba leba kwa boemelong jwa dibese. Ka lesego, ba kopana le nngwe e setse e emelela. Ba itatlhela mo go yone. Go bona e tsubaletse, e tswa ka motse, pelo tsa nna di tshweu. Basimane ba itumela, ba re tsele tsa legonono ba di tlogetse, tsa bone ke tse ba di latelang.

Ka mosepele o ne o sale o rulagantswe, fa ba goroga kwa Gaborone Bus Station, ba  kgatlhantshiwa ke tsala ya bone Ficks. A ba tsaya a ba isa kwa a nnang teng kwa go neng go bidiwa Logaga. Fa ba tsena koo ba fitlhela yo mongwe a bidiwa Flute.

Moso mongwe ke oo, basimane ba tswa jaaka gale mme ba leba Molapo Crossing. Ba feta ba nna ba di okomela dikoloi. Fa ba ntse ba ya natso, mosadi mongwe a tla ka Volvo S.5. A ema, a tswa mo go yone a tshotse kgetsanyana ya sesadi (handbag). A bo a setse a e bonye Radibatana, yo jaanong a neng a bidiwa Rd. A e tsubula go gaisa le sone segodi se phamola kokwana. Fa mosadi a hakgamala, ke a ile Rd, a lebile go ya go tlola tsela. Fa a re a ke tlole, koloi ke eo e tshweu ya tswa ntlheng ya borwa, e tla e gagasela.

Ya mo phamola ya mo latlhedla kwa 4.5. Fa a re pha fa fatshe, ke e le gone gotlhe. O gokoletswe foo go se motho mo go ene. Bale ba le kae, ba ka ema? A tsewa a isiwa kokelong mme dingaka tsa netefatsa fa a sale a fedile.

Molaetsa wa gore Radibatana o tlhokafetse, le gore loso lwa gagwe lo tsile jang, wa goroga kwa gae. Bohutsana jwa nna bogolo. Mme go ka tweng? Batsadi ba itlhoboga ba ya go tsaya setopo go tla go se boloka. Le fa dipelo di ne di le botlhoko, ba bolela fa botshelo jwa ngwana wa bone bo sale bo supile fa a tlaa felela nageng. Ba re, ngwana yo, o ne a baba lonao, a se na tsebe, e bile a le dinalanyana. Ba re loso lwa gagwe lo supa sentle gore, ngwana a sa utlweng molao wa batsadi, o tlaa utlwa wa manong.

 motshwanes@yaqhoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 23 Mar 2016, 15:22 pm
Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm
Wed 09 Mar 2016, 18:32 pm
Wed 02 Mar 2016, 15:03 pm
Wed 24 Feb 2016, 13:12 pm
Wed 17 Feb 2016, 15:54 pm
Wed 10 Feb 2016, 17:30 pm
Wed 03 Feb 2016, 17:51 pm
Wed 27 Jan 2016, 15:23 pm
Wed 20 Jan 2016, 15:29 pm
Wed 13 Jan 2016, 15:03 pm
Wed 16 Dec 2015, 15:51 pm
Wed 02 Dec 2015, 15:11 pm
Wed 25 Nov 2015, 15:29 pm
Wed 18 Nov 2015, 15:19 pm
Wed 04 Nov 2015, 16:27 pm
Wed 28 Oct 2015, 14:54 pm
Wed 21 Oct 2015, 16:25 pm
Wed 14 Oct 2015, 15:00 pm
Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm
Wed 23 Sep 2015, 16:50 pm
Wed 16 Sep 2015, 16:29 pm
Wed 09 Sep 2015, 18:17 pm
Wed 02 Sep 2015, 15:15 pm
Wed 26 Aug 2015, 17:33 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
Selefu
Masisi, Khama
Banners

gramstalker

Banners