Mmegi Blogs :: A ke Setswana?
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Monday 19 August 2019, 15:56 pm.
Banners
A ke Setswana?

Go na le mananeo mangwe a puso e lekang go inola Batswana mo lehumeng ka one. Go bonala fa mo mafelong mangwe, mananeo a, a tsweletse sentle, fa mo mafelong a mangwe, go sa nna jalo. Motse mongwe o go bolelwang mananeo a a ise a itshetlele sentle mo go one, ke wa Machaneng kwa Tswapong.
By Sebofo Motshwane Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A ke Setswana?
Go utlwala fa e rile ngwaga o o fetileng, ga nna le selelo sa gore, le fa gone puso e leka ka natla go thusa Batswana, mo motseng o, go na le dilo dingwe tse di gogelang maiteko a puso kwa morago.

Dilo tse ke eng?  Ga twe dilo tse ke malwetse a loruo, bogodu jwa loruo, leuba, le gore, ba ba rekang, le ba ba rekisetsang ba bangwe, ba diegelwa go duelwa; ga ba duelwe ka nako.

Gongwe o tlaa botsa gore, a nyeletso lehuma e na le tse e di rekang, le tse e di rekisang?  A e na le ba ba rekang le ba ba rekisang? Ee, go ntse jalo. Ka lone lenaneo le tota le bidiwang nyeletso lehuma, puso e thusa Batswana ka go ba rekela loruo mo go ba bangwe.

Motho a namolwe lehuma ka go rekelwa loruo, yo mongwe a namolwe ka gore go rekiwe mo go ene. Jalo he, go na le bareki le ba ba rekisang.

Nako nngwe go a tle go direge gore, e re motho a solofetse go thusiwa, go twe madi ga a yo, a name a letile. Motho a lete a bo a lape. Yo mongwe e re go twe a lete jaana, e bo e le yo go neng go rekwa mo go ene, go setse go tserwe loruo lwa gagwe. Go tserwe dipodi, kgotsa dikgomo, di neetswe yo a neng a rekelwa.

Potso e nne gore, yo ene o sala a dira jang, o inamola lehuma ka eng. Go bonala seemo sa go nna jaana, e le sone se go neng go lelwa ka sone kwa Machaneng. Ga twe ka jaanong mananeo a nyeletso lehuma koo, ke ao ga a ise a tlhomame sentle, le ditiro tsa nnete ga di yo, bontsi jwa batho bo itshetse mo Ipelegeng.

Jaanong fa seemo se ntse jaana, go bo go ka dirwa eng? Go bolelwa fa komiti ya ditlhabolo tsa motse e ne ya dumalana go batla ditsela tsa go tokafatrsa seemo se. Fa e bega ka fa komiti e e neng ya buisanya ka teng, le ka fa modulasetilo wa yone a neng a tlatsa mafoko a leloko lengwe ka teng,  Dikgang/Daily News (Labotlhano Sedimonthole 09, 2015) ya re;

É rile a mo tlatsa, modulasetilo.....a re bone e le komiti.....ba ikaelela go tokafatsa seemo se.’

Ke mafoko a ga modulasetilo; o batla go

Banners

tokafatsa seemo.

Mo go ‘modulasetilo,’ go na le lefoko ‘dula.’ Re le Batswana, ga re dirise lefoko ‘dula’thata. Lefoko le, le dirisiwa fela fa go buiwa ka moeteledi pele wa lekgotla lengwe kana mokgatlho mongwe, go twe motho yoo, ke modulasetilo.

Gone fa, bangwe ba botse gore, ka re dirisa lefoko ‘nna,’ re re, motho o nna setilo, o nna fa fatshe, ke eng modulasetilo, a sa bidiwe monnasetilo; ke gore, motho yo o nnang setilo.  Ba bangwe ba botse gore, a lefoko ‘dula,’ ke Setswana. Ba re, fa go twe modulasetilo, a go buiwa sentle? Go ntse go ntse jalo, ka lefoko le le dirisiwa thata ke Basotho, ba bangwe ba re, ‘dula,’ ga se Setswana, ke Sesotho.

Gompieno potso ke yone eo, gore, a ’dula’’ke Setswana kgotsa nnyaa? Go araba potso e, a re utlwe gore Thanodi ya Setswana ya reng. Thanodi e tlhalosa lefoko ‘dula e re, ‘baya marago le maoto fa fatshe kana mo sengweng, nna.’ E tlatse ka go tlhalosa ‘nna’ e re, ‘baya marago fa fatshe kana mo setilong.’

Ka fa Thanodi e buang ka teng, ‘dula’ le ‘nna,’ ke mafoko a a tshwanang, a a rayang selo se le sengwefela. Mo go raya gore, fa re re motho ke modulasetilo, ga re fapoge Setswana gope, re bua sentle. Jaaka bangwe ba bua, motho yo gape o ka bidiwa monnasetilo, le gone ga siama fela. A re supe gore, lefoko ‘dula,’ ke lengwe la mafoko a Setswana sa maloba, a a sa tlholeng a dirisiwa thata. Pina nngwe ya re;

‘Tlan re een,a  re een ka dipako’

Re leben lehatshing ya phatsimo;

 Me Yessu Morapeledi oa rona,

O tla re naya tulo tsa go dula;

Fa re ne re kwala Setswana sa gompieno, lefoko ‘tulo’mo pineng e, e ne e tlaa nna ‘ditilo’ kana ‘tilo’ jaaka bangwe ba ka bua, fa ‘go dula’ gone e ne e tlaa nna ‘go nna.’  Re tlaa bona gore, jaaka re setse re buile, mafoko ‘dula’ le ‘nna,’ a a tshwana, ga go na pharologanyo epe fa gare ga one.

Re ka re motho ke modulasetilo, ra re ke monnasetilo, ga siama fela, ga se ke ga senya sepe. Kgang e wele e re, lefoko ‘dula,’ ke Setswana se se tlhamaletseng, le ka dirisiwa boemong jwa ‘nna.’ Leo ke la ga Mmualebe. Fa o na le lengwe, a re utlwe ka koo.

motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm
Wed 09 Mar 2016, 18:32 pm
Wed 02 Mar 2016, 15:03 pm
Wed 24 Feb 2016, 13:12 pm
Wed 17 Feb 2016, 15:54 pm
Wed 10 Feb 2016, 17:30 pm
Wed 03 Feb 2016, 17:51 pm
Wed 27 Jan 2016, 15:23 pm
Wed 20 Jan 2016, 15:29 pm
Wed 13 Jan 2016, 15:03 pm
Wed 16 Dec 2015, 15:51 pm
Wed 02 Dec 2015, 15:11 pm
Wed 25 Nov 2015, 15:29 pm
Wed 18 Nov 2015, 15:19 pm
Wed 04 Nov 2015, 16:27 pm
Wed 28 Oct 2015, 14:54 pm
Wed 21 Oct 2015, 16:25 pm
Wed 14 Oct 2015, 15:00 pm
Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm
Wed 23 Sep 2015, 16:50 pm
Wed 16 Sep 2015, 16:29 pm
Wed 09 Sep 2015, 18:17 pm
Wed 02 Sep 2015, 15:15 pm
Wed 26 Aug 2015, 17:33 pm
Wed 19 Aug 2015, 17:28 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Monday 19 Aug - Monday 19 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Monday 19 Aug - Monday 19 Aug :::
Selefu
Rebel with a cause
Banners

gramstalker

Banners