Mmegi Blogs :: A re se metse mafoko
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 16 August 2019, 15:05 pm.
Banners
A re se metse mafoko

Batswana ba lela ka lenyora le mo metsing e mentsi le thatafaletsang batho botshelo. Mo mafelong mangwe, go ka feta malatsi le tsone dikgwedi tota go se na metsi. Dilo di thatafale ka tota ga go na jaaka motho a ka tshela go se na metsi.
By Sebofo Motshwane Wed 02 Dec 2015, 15:11 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A re se metse mafoko
Motho jaaka re itse o batla metsi go nwa, go tlhapa, go tlhatswa, go apaya le go dira tse dingwe tse dintsi. Loruo le lone lo le foo. Mme thata go lelwa ka lenyora la batho.

Loruo go le botoka ka lo ka tsamaya mo nageng mo ya re fa lo bona thothi lwa a nwa. Motho ene? Mo malatsing a maloba, motho o ne a ka fitlhela metsi mo nageng a inama a nwa, a ga a isa kwa lwapeng.

Gompieno nnyaa. A le kae malwetse?

A gompieno metsi a tshwanetse gore e re pele ga a ka nowa, a tlhatswiwe, a tloge a gogwe a isiwe kwa batho ba leng teng.

E a re ba lela ka lenyora ba re e rile metsi a sa ntse a le ka fa tlase ga dikhansele(District Councils) le lekalana la metsi (Water Affairs) lenyora le ne le le botoka. Ba re e rile gore kompone (Water Utilities Corporation/WUC) ya metsi e tsene, dilo tsa senyegela pele. Ba re a WUC metsi a turu thata mme ba sa nwe, se ba se bonang e le dikoloto tsa madi a mantsi fela, metsi ba sa itse gore ba a nole leng, fa kae.

Go utlwala fa selelo se sa metsi se ne sa lelwa ke morafe wa Xakao mo phuthegong nngwe ya kgotla bosheng jaana. Ga twe e rile batho ba sa ntse ba lela ka gore WUC e palelwa ke go ba siela metsi, ga tla tsamaiso e ntsha ya go nwa ka dikarata.Go bolelwa fa thulaganyo e ntsha e e tshwana fela le ya megala e e dirisiwang gompieno; o tsenya madi mo mogaleng mme ke gone o bo o ka letsa.

Fa madi ao a fela o wa nageng, ga go na jaaka o ka letsa. Metsi le one a bolelwa a ntse fela jalo. Ga go na jaaka o ka a bona fa e se fela o tshela madi mo karateng. Fa madi a fela, tshela gape e seng jalo o mo lenyoreng. Ba a lela Batswana ba re e ke tsela e e bokete ya go rekisa metsi ka jaana ga go motlhofo gore motho o ka nna a tshotse madi nako le nako. Ba re madi a a tsena a fete, ga a nne fa tlase ga motho e se moriti.

Ga twe mo phuthegong ele ya Xakao, moemedi mongwe wa kompone ya metsi o ne a bolelela morafe koo fa

Banners

thulaganyo e ntsha e e tla ama mongwe le mongwe yo a ntseng a dirisa dipompo tsa setshaba.

Ga twe batho bone ba ne ba bolela fa ba sa itumelele thulaganyo e ka ba tshelela mo lenyoreng, ba fetsa dikgwedi go se na metsi ba bo ba nwe metsi a noka. Mme tota go bo go ka thusa eng? E dirile, e dirile WUC.

Godimo ga mo, ga twe ba ne ba lela ka gore gantsi fa metsi a se yo, WUC e didimala fela ga e ba reye sepe. Ga e ba itsise go sale nako gore metsi a tlaa bo a se yo kana gore molato ke eng.

Ba re se se supa fa kompone e sa re sepe ka botshelo jwa bone. Dikgang/Daily News  ya Mosupologo Ngwanatsele 17, 2014) fa e bega ka mongwe yo a neng a bua mo phuthegong ele ya re;

"A re ba ntse ba nna ka lenyora kompone e seo ba a nwa metsi a noka jalo a re ba tlaa nna fela ka lenyora ka ga ba ka ke ba kgona go reka metsi."

Mo temaneng e e fa godimo e, go na le lefoko ‘seo.’ Ga twe kompone e ne e seo.

Lefoko le ke lengwe la mafoko a e reng gantsi fa a kwalwa a bo a mediwa; ,a kwalwa jaaka a buiwa. Go kwala jalo go a bo go sa kwalwe sentle. Se temana e e batlang go se bua ke gore nako nngwe, metsi a a kgaJ17

oga mme WUC e se ke e bonwe gope. Jalo he, lefoko le le tshwanetseng go dirisiwa fa ke ‘se yo,’ go twe, re ntse re nna ka lenyora mme kompone ya metsi e se yo, e seng e seo.

E ntse e le yone Dikgang/Daily News e na le polelo nngwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng ‘Kereke e fa baithuti didirisiwa’ . Golo gongwe mo polelong e ga twe;

‘A re ba dirile seo e le go leka go bontsha bana bao lorato…..’ Fa, lefoko ‘seo’le dirisitswe sentle ka le supa sengwe fela jaaka re ka re ‘motho yoo.’ Fa go buiwa ka metsi gone, ga le a dirisiwa sentle. Ka foo re raya gore ga e ke e re metsi a se yo, WUC e bonwe.

A re kwale sentle, se re batlang go se bua e nne sone. A re se metse mafoko ra a kwala jaaka re bua.motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 02 Dec 2015, 15:11 pm
Wed 25 Nov 2015, 15:29 pm
Wed 18 Nov 2015, 15:19 pm
Wed 04 Nov 2015, 16:27 pm
Wed 28 Oct 2015, 14:54 pm
Wed 21 Oct 2015, 16:25 pm
Wed 14 Oct 2015, 15:00 pm
Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm
Wed 23 Sep 2015, 16:50 pm
Wed 16 Sep 2015, 16:29 pm
Wed 09 Sep 2015, 18:17 pm
Wed 02 Sep 2015, 15:15 pm
Wed 26 Aug 2015, 17:33 pm
Wed 19 Aug 2015, 17:28 pm
Wed 05 Aug 2015, 17:25 pm
Wed 29 Jul 2015, 17:19 pm
Wed 08 Jul 2015, 15:47 pm
Wed 10 Jun 2015, 15:30 pm
Wed 03 Jun 2015, 15:33 pm
Wed 27 May 2015, 17:15 pm
Wed 29 Apr 2015, 17:06 pm
Wed 18 Mar 2015, 12:52 pm
Wed 18 Feb 2015, 17:55 pm
Wed 14 Jan 2015, 17:14 pm
Wed 19 Nov 2014, 16:14 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Sunday 18 Aug - Sunday 18 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Sunday 18 Aug - Sunday 18 Aug :::
Selefu
O rekisa lefatshe
Banners

gramstalker

Banners