Banners
Banners

Latest News

Director General of the Directorate on Corruption and Economic Crime ...
The organisers of Francistown Arts Meeting have given visual arts a l...
As part of the President’s initiative, two Batswana creatives ha...
Alexander McCall Smith has sold over 20 million copies of books tellin...
Banners
Banners

A re se metse mafoko

SEBOFO MOTSHWANE
Batswana ba lela ka lenyora le mo metsing e mentsi le thatafaletsang batho botshelo. Mo mafelong mangwe, go ka feta malatsi le tsone dikgwedi tota go se na metsi. Dilo di thatafale ka tota ga go na jaaka motho a ka tshela go se na metsi.

Motho jaaka re itse o batla metsi go nwa, go tlhapa, go tlhatswa, go apaya le go dira tse dingwe tse dintsi. Loruo le lone lo le foo. Mme thata go lelwa ka lenyora la batho.

Loruo go le botoka ka lo ka tsamaya mo nageng mo ya re fa lo bona thothi lwa a nwa. Motho ene? Mo malatsing a maloba, motho o ne a ka fitlhela metsi mo nageng a inama a nwa, a ga a isa kwa lwapeng.

Gompieno nnyaa. A le kae malwetse?

A gompieno metsi a tshwanetse gore e re pele ga a ka nowa, a tlhatswiwe, a tloge a gogwe a isiwe kwa batho ba leng teng.

E a re ba lela ka lenyora ba re e rile metsi a sa ntse a le ka fa tlase ga dikhansele(District Councils) le lekalana la metsi (Water Affairs) lenyora le ne le le botoka. Ba re e rile gore kompone (Water Utilities Corporation/WUC) ya metsi e tsene, dilo tsa senyegela pele. Ba re a WUC metsi a turu thata mme ba sa nwe, se ba se bonang e le dikoloto tsa madi a mantsi fela, metsi ba sa itse gore ba a nole leng, fa kae.

Go utlwala fa selelo se sa metsi se ne sa lelwa ke morafe wa Xakao mo phuthegong nngwe ya kgotla bosheng jaana. Ga twe e rile batho ba sa ntse ba lela ka gore WUC e palelwa ke go ba siela metsi, ga tla tsamaiso e ntsha ya go nwa ka dikarata.Go bolelwa fa thulaganyo e ntsha e e tshwana fela le ya megala e e dirisiwang gompieno; o tsenya madi mo mogaleng mme ke gone o bo o ka letsa.

Fa madi ao a fela o wa nageng, ga go na jaaka o ka letsa. Metsi le one a bolelwa a ntse fela jalo. Ga go na jaaka o ka a bona fa e se fela o tshela madi mo karateng. Fa madi a fela, tshela gape e seng jalo o mo lenyoreng. Ba a lela Batswana ba re e ke tsela e e bokete ya go rekisa metsi ka jaana ga go motlhofo gore motho o ka nna a tshotse madi nako le nako. Ba re madi a a tsena a fete, ga a nne fa tlase ga motho e se moriti.

Ga twe mo phuthegong ele ya Xakao, moemedi mongwe wa kompone ya metsi o ne a bolelela morafe koo fa

Banners
thulaganyo e ntsha e e tla ama mongwe le mongwe yo a ntseng a dirisa dipompo tsa setshaba.

Ga twe batho bone ba ne ba bolela fa ba sa itumelele thulaganyo e ka ba tshelela mo lenyoreng, ba fetsa dikgwedi go se na metsi ba bo ba nwe metsi a noka. Mme tota go bo go ka thusa eng? E dirile, e dirile WUC.

Godimo ga mo, ga twe ba ne ba lela ka gore gantsi fa metsi a se yo, WUC e didimala fela ga e ba reye sepe. Ga e ba itsise go sale nako gore metsi a tlaa bo a se yo kana gore molato ke eng.

Ba re se se supa fa kompone e sa re sepe ka botshelo jwa bone. Dikgang/Daily News  ya Mosupologo Ngwanatsele 17, 2014) fa e bega ka mongwe yo a neng a bua mo phuthegong ele ya re;

"A re ba ntse ba nna ka lenyora kompone e seo ba a nwa metsi a noka jalo a re ba tlaa nna fela ka lenyora ka ga ba ka ke ba kgona go reka metsi."

Mo temaneng e e fa godimo e, go na le lefoko ‘seo.’ Ga twe kompone e ne e seo.

Lefoko le ke lengwe la mafoko a e reng gantsi fa a kwalwa a bo a mediwa; ,a kwalwa jaaka a buiwa. Go kwala jalo go a bo go sa kwalwe sentle. Se temana e e batlang go se bua ke gore nako nngwe, metsi a a kgaJ17

oga mme WUC e se ke e bonwe gope. Jalo he, lefoko le le tshwanetseng go dirisiwa fa ke ‘se yo,’ go twe, re ntse re nna ka lenyora mme kompone ya metsi e se yo, e seng e seo.

E ntse e le yone Dikgang/Daily News e na le polelo nngwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng ‘Kereke e fa baithuti didirisiwa’ . Golo gongwe mo polelong e ga twe;

‘A re ba dirile seo e le go leka go bontsha bana bao lorato…..’ Fa, lefoko ‘seo’le dirisitswe sentle ka le supa sengwe fela jaaka re ka re ‘motho yoo.’ Fa go buiwa ka metsi gone, ga le a dirisiwa sentle. Ka foo re raya gore ga e ke e re metsi a se yo, WUC e bonwe.

A re kwale sentle, se re batlang go se bua e nne sone. A re se metse mafoko ra a kwala jaaka re bua.motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

Another EVM for dustbin!

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners