Mmegi Blogs :: A re bue gape ka go jela
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 23 August 2019, 14:57 pm.
Banners
A re bue gape ka go jela

E rile pele ga re ya go letsa megolokwane go itumelela boipuso, ra bua ka lenatetshapuo le le reng go jela. Re ne ra bona gore fela jaaka manatetshapuo a mangwe, papisapuo e e ka dirisiwa ka ditsela tse di farologanyeng. Re ile ra ntsha dikai dingwe mme ra re, go na le go jela tlase, mo gone go rayang go imelwa kgotsa go thatafalelwa ke botshelo.
By Sebofo Motshwane Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A re bue gape ka go jela
Re ne ra re, fa Motswana a re motho o jela tlase, o raya gore ka mabaka mangwe  motho yoo  ga a tshele sentle. Gongwe bana ba bantsi mo lwapeng mme ga a kgone go ba jesa le go ba apesa sentle. Gongwe ditiro tsa lwapa la gagwe di dintsi mme ene ga a na dithata dipe tsa go dira ditiro tseo. Botshelo bo nne thata mme go twe motho o jela tlase.

Re ne ra bua gape ka go jela tlhakeng mme ra re, motho yo o jelang tlhakeng, ke motho yo o jang papadi ya gagwe kana pereko ya gagwe, e sa ntse e le koo, ene a ise a e tsenye mo seatleng. Fa e le madi (tuelo) a tiro nngwe e a e dirang, le go amogela madi ao a ise a a amogele. Batho  bangwe e a re kgwedi e ise e fele, ba tshwarise madi a bone ka go tsaya dilwana kwa le kwa, le one madi tota ba adime fale le fale, tumalano e le gore dilwana tse, le one madi a, di tlaa duelwa kgwedi e fela. E fele kgwedi  mme e re  go amogelwa, madi ao a fete fela jaaka phefo motho a duela kwa a neng  a adimile teng. Ene a sale ka eng?  A se ke a sale ka sepe mme e bo e le gone fa a jetse  tlhakeng. Tse ke dingwe tsa dikai tse re neng ra di ntsha maloba go tlhalosa lenatetshapuo le. Jaanong a re fetele pele re bone gore lenatetshapuo le, le ka dirisiwa jang gape.

E ntse e le Motswana o a tle a re motho o jela mo ganong. Gongwe mongwe a bo a ka botsa gore mme motho fa a sa jele mo ganong, a bo a ka jela kae?  A botse gore, a legano ga se lone tsela ya ntlha ya dijo go fetela kwa maleng? Go ntse jalo.

Gore dijo di fetele kwa mpeng le kwa maleng ke gore pele di tsene ka legano. Mme fa Motswana a re motho o jela/jetse ganong, foo o a bo a natefisa puo a sa reye gore motho o ka bo a sa tsenya dijo ka legano. Mme gone go raya eng fa go twe motho o jela/jetse ganong?

Re itse fa

Banners

botshelo e se sepe fa e se fela go tshela ka go ya majako; go batla ditiro. Bangwe ba a tle ba segofale ba bone ditiro mo gae, ba bangwe ba tlole melelwane ba ye go jaka kwa nageng di sele. Mme fela, maikaelelo e a bo e le gore e re motho a boela gae, a tle a tshotse sengwe se se tlaa mo thusang go nna a tsweledisa botshelo mo gae. Bangwe go nne jalo e re motho a boa kwa majako a tle a tshotse sengwe. Ba bangwe ba itlele fela ba sa tshola sepe, ba jetse mo ganong.

A re tseye sekai re re e rile a bona go le thata, Tepo a tswa mo gae a ya go batla tiro kwa Dikgaganeng. A segofala a e bona, a hirwa ke Ketabosigo Bus Service e le mokgweetsi. Madi le one, le fa a ne a se kalo, sengwe o ne a se bona, a ka kokotletsa a totobela fa pejana. Bothata ya nna eng? Bothata ya nna go dutla diatla le go rata poko. E re kgwedi e fela, Tepo a phuthe ditsala, go etelwe kwa le kwa, go nowe, go jewe menate e yotlhe. E re malatsinyana fela morago ga kgwedi e fela, a bo a bile a iphotlhere, mo lwapeng la gagwe go se na sepe; go ntse go setlha fela. Ene a le foo a tlhoname e bile e kete ga a ise a ke a tshware madi ka seatla. Motho wa go nna jaana, ke ene yo e tlaa reng kwa morago go twe lo bapetse eng bajaki, a palelwe ke go araba ka ga a tshola sepe. o jetse papadi  yotlhe mo ganong.

Motswana gape o a tle a re go na le go jela tlala a raya gore motho o ja fela mme dijo tse a di jang ga di monate. Gongwe dijo tseo ka tsela nngwe ga di a apeega. Gongwe di tlopetswe letswai, di mahura thata kana ka tsela nngwe di senyegile. Mme ka tota motho o ikutlwa a tlhaeditswe ke tlala, ga a jele gore dijo di monate, o ja fela go tshegetsa  mowa.

E ntse e le Motswana a re go ja moo, ‘Ga se go ja ke go imetsa mala.’ motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm
Wed 23 Sep 2015, 16:50 pm
Wed 16 Sep 2015, 16:29 pm
Wed 09 Sep 2015, 18:17 pm
Wed 02 Sep 2015, 15:15 pm
Wed 26 Aug 2015, 17:33 pm
Wed 19 Aug 2015, 17:28 pm
Wed 05 Aug 2015, 17:25 pm
Wed 29 Jul 2015, 17:19 pm
Wed 08 Jul 2015, 15:47 pm
Wed 10 Jun 2015, 15:30 pm
Wed 03 Jun 2015, 15:33 pm
Wed 27 May 2015, 17:15 pm
Wed 29 Apr 2015, 17:06 pm
Wed 18 Mar 2015, 12:52 pm
Wed 18 Feb 2015, 17:55 pm
Wed 14 Jan 2015, 17:14 pm
Wed 19 Nov 2014, 16:14 pm
Wed 12 Nov 2014, 15:14 pm
Wed 05 Nov 2014, 11:50 am
Wed 29 Oct 2014, 17:25 pm
Wed 22 Oct 2014, 16:47 pm
Wed 15 Oct 2014, 16:23 pm
Wed 08 Oct 2014, 17:48 pm
Wed 24 Sep 2014, 15:42 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Saturday 24 Aug - Saturday 24 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Saturday 24 Aug - Saturday 24 Aug :::
Selefu
Masisi, Khama
Banners

gramstalker

Banners