Mmegi Blogs :: Ga se dimela
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 18 September 2019, 17:43 pm.
Banners
Ga se dimela

Gore dijo di nne teng, ke gore go lengwe. Gore go lengwe ke gore pula e nne teng kana e ne. Fa pula e se yo, go nna thata gore molemi o ka lema mme a bona thobo e e nametsang.
By Sebofo Motshwane Wed 18 Mar 2015, 12:52 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Ga se dimela
Mafatashe mangwe a sego ka a newa ke pula e ntsi, balemi koo ba leme dijwalo ka go farologana. Ba leme maungo, merogo, sika loo nawa (manoko, ditloo) le lone loo mabele jaaka one mabele, Korong le mmidi,

Fa go buiwa ka pula, mono Botswana re ka re ga re na lesego le lentsi ka jaana pula ya rona e boutsana, e bie ga e ikanyege. Ka gale, re solofela gore pula e ne selemo.

Ngwaga mongwe e ka nna teng, balemi ba itumela, ba lema, ba hola, ga dika go jewa thata. Mme fela jaaka Motswana a rile ngwaga ga o  rwalele o mongwe, dingwaga tse dingwe, selemo se ka tsena, ga solofelwa pula, mme ya se ka ya na.

E re e sa na, balemi ba le bantsi ba palelwe ke go lema.

Bangwe, ka tsholofelo ya gore gongwe e tlaa re nako nngwe e ne, ba leme, mme go nne go omelele fela, e se ke e bonale gope. Go nne bohutsna, batho ba ipotsa gore, go sa lengwa jaana, ba tlaa dika ba jele eng. E ke potso e balemi ba le bantsi mono le Batswana botlhe ba e ipotsang monongwaga.

E rile ngwaga o o  fetileng o tsamaela go fela, jaaka gale, ra solofela gore pula e tlaa na mme nako kgolo ke eno; ga re ise re e bone gope.

Bangwe balemi ba ne ba ya le lefoko la gore tsholofelo ga e tlhabise ditlhong.

Ba lema ba solofela gore nako nngwe pula e tlaa na. Ga se ka ga nna jalo, ya ganana. Mo nakong eno masimo a fenyeditswe ke letsatsi, a shele, a ntse masweu.

Le fa go ntse jalo, balemi bangwe mo mafelong mangwe bone ba kaiwa ba tlaa dika ba setse sengwe. Mongwe wa batho ba go nna jaana, go bolelwa e le molemi mongwe wa masimo a Selolwane kwa Tutume. Tshimo ya molemi yo e bolelwa e farologanye thata le masimo a mantsi a re a bonang fa re ntse re raletse lefatshe leno.

Ga twe tshimo e, e eme sentle; dijwalo tsa yone di nonofile, di di tala. Ka fa tshimo e e bolelwang e ntse ka teng, ga go pelaelo epe ya gore mong wa yone o nona pelo ka mathe gore tota  o tlaa dika a robile.

E tlaa re balemi ba bangwe ba boela gae ba iphotlhere, ba sa tshola sepe, ene a tle a rwele sengwe se se supang gore

Banners

ruri boremo jwa mogoma ga bo tlhobogwe.

Mongwe o ka botsa gore, mme yone tshimo e, e lemilwe ka efe pula, go omeletse jaana.  Ga twe tshimo e e lemilwe ka pula ya ntlha ya Ngwanatsele. Fa e se na go lengwa, ga se ka ga nna le epe pula, dijwalo tsa ba tsa palelwa ke go mela.

Ka kgwedi ya Sedimonthole, ga tla pula e ntsi thata e e neng ya thantsa dijwalo; tsa mela, tsa nna dintle, tsa kgatlha leitlho. Mme ga se gone fela. Ga twe molemi yo a re gape o thusitswe ke go reetsa dikgakololo tsa balemisi. A re pele ga a jwala, o ne a lemolola, a ega, morago ke gone a jwala ka ditselana a bo a tshela menontshane. Fa pula e tla, tsa itumela dijwalo tsa gagwe, di ne di batlile go bolawa ke letsatsi. Yo molemi a falola fa ba bangwe bone ba lela gore, a bone masimo ga a na sepe, a jelwe ke letsatsi. Dikgang/Daily News (Dikgang Labotlhano Tlhakole 27 2015) fa e bega ka seemo sa dijwalo tsa molemi yole wa Selolwane ya re;

‘A re dimela di ne tsa diega go tlhoga ka mabaka a pula e e boutsana.’’

Le Mmualebe a tlang ka lone gompieno ke gore, a go ntse jalo?  A re bitsa dilo tse re di lemilleng  re re dimela? Gongwe wena o tlaa dumalana gore di bidiwa jalo. Ee, dilo tsotlhe tse di melang di ka bidiwa dimela.

Ditlhatshana tsotlhe tsa naga ke dimela, mme tse re di lemileng tsone, ke dimela tse di faphegileng, tse di nang le leina le sele. Fa re lema, re jwala peo mme mo peong e, ka re jwetse, go tswe dijwalo. Fa molemi a ya tshimong go ya go e lekola, ga a re o ya go tlhola dimela. A re o ya go tlhola dijwalo.

Fa a fitlhetse di siame, go se na sepe se se senyang, o tlaa a itumetse mme a re dijwalo tsa gagwe, e seng dimela, di dintle thata. Gape, peo e a jwalwa mme morago e tswe. Fa peo e tswa, ga go twe e a tlhoga. Molemi tota a re peo e a tlhaba; e ntsha motlhabo, e seng e a tlhoga. Mo go tlhogang ke ditlhatshana di sele fela jaaka mhero. Tse re di lemileng ga se dimela, ke dijwalo. Peo/dijwalo ga di tlhoge di a tlhaba. motshwanesyahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 18 Mar 2015, 12:52 pm
Wed 18 Feb 2015, 17:55 pm
Wed 14 Jan 2015, 17:14 pm
Wed 19 Nov 2014, 16:14 pm
Wed 12 Nov 2014, 15:14 pm
Wed 05 Nov 2014, 11:50 am
Wed 29 Oct 2014, 17:25 pm
Wed 22 Oct 2014, 16:47 pm
Wed 15 Oct 2014, 16:23 pm
Wed 08 Oct 2014, 17:48 pm
Wed 24 Sep 2014, 15:42 pm
Wed 17 Sep 2014, 12:46 pm
Wed 10 Sep 2014, 12:35 pm
Wed 03 Sep 2014, 15:44 pm
Wed 27 Aug 2014, 14:53 pm
Wed 20 Aug 2014, 11:08 am
Wed 13 Aug 2014, 12:52 pm
Wed 16 Jul 2014, 11:39 am
Wed 25 Jun 2014, 15:42 pm
Wed 11 Jun 2014, 06:00 am
Wed 04 Jun 2014, 16:57 pm
Wed 28 May 2014, 15:59 pm
Wed 21 May 2014, 11:51 am
Wed 14 May 2014, 16:14 pm
Wed 07 May 2014, 11:22 am
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 18 Sep - Wednesday 18 Sep :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 18 Sep - Wednesday 18 Sep :::
Selefu
Mama! Mama!
Banners

gramstalker

Banners