Last Updated
Friday 19 December 2014, 09:33 am.
Mmualebe

A itsiwe ke mang?
E rile maloba a ntse a tlhodumela dipampiri tsa dikgang, Mmualebe a kopana le polelo nngwe e e neng e bua ka metshameko ya kgwele ya dinao, e e neng e tshwarwa mo tshiping tse pedi tse di fetileng.
By Staff Writer Mon 22 Dec 2014, 04:45 am (GMT +2)
Mmegi Online :: Mmualebe
Go utlwala fa metshameko e, e ne e le fa gare ga ditlhopha dingwe tse di tona tsa mono gae, tse bangwe ba di bitsang mekaloba. Go ya ka polelo e Mmualebe a e badileng, ditlhopha tse e ne e le Gaborone United e lebaganye le Nico United.  Township Rollers e ne ya lebagana le Ecco City Greens, fa BDF XI yone e ne e lwa le BMC mme Mochudi Centre Chiefs yone e se kampanye le Mogoditshane Fighters.  Ga twe metshameko e, e ne e le ya kgaisanyo  ya Mascom Top 8, e ka Setswana ba e bitsang ya tse di tona.  Kgaisanyo e e bolelwa e na le madi a mantsi thata mo e leng gore setlhopha sengwe le sengwe se a meletsa mathe.  Ka madi a a solofetsweng ga a kana ka sepe, setlhopha sengwe le sengwe se ne se lwela gore se tle se tsene kwa legatong la bobedi la metshameko e, tsholofelo e ntse e le gore gongwe se ka ba sa nna sa fetela pele.  Go lebega go ne ga lowa, ga huhulwa thata. Ke mang yo o ka batlang go fetwa ke didikadike tse di kalo, tse Top 8 e solofetsang go di naya mofenyi kwa bofelong jwa metshameko?

Tsotlhe ditlhopha tsa iteka.  Mme fela jaaka go tle go nne go direge ka motshameko mongwe le mongwe, le ka kgaisanyo nngwe le nnngwe, dingwe tsa ditlhopha tse e ne ya nna tsone bafenyi, fa tse dingwe tsone di ne tsa itswela fela.  Tota e se gore ga di a bona sepe, e le gore di bonye maduo a a kwa tlase go na le tse di neng di thulanye le tsone. Go bolelwa gore, mo motshamekong wa yone le Nico United, Gaborone United e ne ya bona nno tse pedi fa Nico United yone e bona nno e le nngwefela.  Ka ntlha e nngwe, Ecco City Greens, e ne ya tswapetsa Township Rollers ka thupa e le nngwe, fa Rollers yone e ne ya e pega  tse pedi.  BDF XI ya se ka ya salela kwa morago mme ya itshelela kgama metsi ka go latlhela e le nngwe, fa  BMC yone e tswa e iphotlhere.

Ga nna fela jalo mo legatong la ntlha la tse di tona. Dingwe ditlhopha tsa itumela tsa fenya fa tse dingwe tsone di ne tsa sulafalelwa ke metshameko. Mme fela, go lebega e kete se se neng sa hakgamatsa batho bangwe thata e ne ya nna gore Mochudi Centre Chiefs e nne sengwe sa ditlhopha tse di neng tsa fenngwa. Setlhopha se, se itsiwe se le bogale thata mo e tle e re fa se kopanye le ditlhopha dingwe, se tsose dithole tse di maswe. Ka lele letsatsi, go a bonala phala tsa sita baletsi. E ne ya re boemong jwa gore Chiefs e tsose dithole jaaka gale, tsatsi leo ya nna yone e tshelwang dithole ke Mogoditshane Fighters. Go utlwla gore e sale e re fela jaaka nakana (phala) ya ntlha e lela, Fighters e bo e tsosa dithole Ga twe mosimane mongwe wa Fighters ke yoo a heretlha mo e rileng morago bangwe batshameki ba Chiefs ba bo ba golora fela ba sa itse gore tota ba ka dira jang go itshireletsa mo ditholeng tsele tse di neng di tsositswe ke Fighters. Kwa bofelong jwa motshameko, Fighters ya bona nno tse tharo fa Chiefs yone e ne ya tswa ka e le nngwefela fela. Barati le barotloetsi ba Chiefs bone, ga twe ba bo ba swetswe, le dikoma di ba timeletse. Mongwe o ne a ka nna a re, leo letsatsi, e ne e se la tlala tlhaola malata, e ne e le la marumo majalemagosana.

Go ya ka Naledi, e e leng yone Mmualebe a badileng polelo e mo go yone, go ne go tshwanetse go nna le metshameko e mengwe, e le legato la bobedi la tse di tona. Ga twe Chiefs e ne e ipotsa gore e tlaa dira jang go fenya metshameko e gore e kgone go fetela fa pejana kwa legatong la seka makgaolakgang.  E ntse e le Naledi, e ne ya araba potso e ka gore e re Chiefs e tshameka gangwe le gape le Fighters. Mo go raya gore Chiefs e itse Fighters botoka go na le  ditlhopha tse dingwe.  Jalo he, ke yone e ka itseng gore e ka dira jang mo metshamekong e e lateng go ka fenya Fighters ka jaana mafatlha a nku a itsiwe ke mogami.

Eo e ne e le kgang ya dikgaisanyo tsa Mascom Top 8, e Mmualebe a neng a kopana nayo mo Naledi.  Gore Chiefs e tlaa dira jang mo metshamekong e e latelang ga re itse.  Eo potso a re e tlogelele  yone Chiefs.  E e leng kgang ya Mmualebe gompieno ke gore re lebe mmogo lefoko 'mogami.'   Naledi ya re, ka mafatlha a nku a itsiwe ke mogami, Chiefs ke yone e ka itseng botoka gore e ya go dira jang fa e kopana gape le Fighters.  Potso ya ga Mmualebe ke gore, a lefoko le mogami  ke lone le dirisiwang mo seaneng se, kgotsa go na le a mangwe mafoko a e leng one a dirisiwang a bile a tshwanetse?  Mmualebe o botsa jaana ka o setse a kile a bona mafoko mangwe a sele a dirisitswe mo seaneng. Fa Naledi e re mafatlha a nku a itsiwe ke mogami, bakwadi bangwe bone ba re a itsiwe ke baneedi.  Ba bangwe batho bone ba re a itsiwe ke moneedi.  Jaanong potso ke gore le e leng lone lefoko la boammaruri fa ke lefe?

Pele ga re ka leka go araba potso e, a re utlwe gore mafatlha one ke eng.  Mmualebe o setse a kile a  tlhalosa gore mafatlha ke dikonyana kana dipotsane tse di tsetsweng di le pedi ka nako e le nngwefela.  Ka go bua Setswana re se latlhelela, bangwe batho ba tle ba bitse bana mafatlha. Mmualebe o ne a gakolola gore, batho ba ba buang jaana, ga ba bue sentle, ba a fosa, ba senya Setswana. Ka Setswana, bana fa ba tshotwe ba le babedi nako e le nngwefela,  ba bidiwa mawelana. Bana ba ga ba bidiwe mafatlha. Ga se dikonyana, ga se dipotsane, ke batho.  Setswana sa re ke mawelana, ba welanye; ke gore ba gorogile (ba bonywe/ba tshotswe) nako e le nngwefela.

Mmualebe o dumela gore rotlhe re itse gore mogami ke eng mme gongwe potso e ka nna gore baneedi/moneedi ene ke eng.  Moneedi ke lefoko le lengwe le le rayang mogami.  Nako nngwe e a re fa dikgomo di ya go gangwa, go twe di ya go neelwa.  Dii a bo di neelwa marole ka e a bo e rile go le maabane di goroga, tsa tlhaolwa, marole a ya sakaneng. Mo mosong, marole a bulelwe go ya go rokotsa pele ga go gangwa mme go twe dikgomo di a neelwa. 

Batho botlhe ba dumalana gore seane sa re mafatlha a nku. Mme gore a itsiwe ke mang, foo gone ga ba dumalane.  Bangwe jaaka re setse re kaile ba re a itsiwe ke mogami, bangwe ba re a itsiwe ke baneedi, fa bangwe bone ba re a itsiwe ke moneedi.  Gompieno Mmualebe ga a na epe karabo mmadi mme o tlogela potso le wena gore, tota mafatlha a nku a itsiwe ke mang? A a itsiwe ke mogami, ke moneedi kana a itsiwe ke baneedi?  A kgotsa mafoko a otlhe a siame?
Email: motshwanes@yahoo.comExchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Friday, 19 Dec 2014
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   9.4787
1 GBP = Pula   14.8368
1 EUR = Pula   11.6414
1 YEN = Pula   0.0794
1 ZAR = Pula   0.8211
1 Pula = USD   0.1055
1 Pula = GBP   0.0674
1 Pula = EUR   0.0859
1 Pula = YEN   12.6
1 Pula = ZAR   1.2179
Banner Image
Stock Exchange
STOCK EXCHANGE: Friday, 19 Dec 2014
DOMESTIC STOCKS
ABCH
714
BARCLAYS
343
BIHL
1151
CHOBE
427
CHOPPIES
406
CRESTA
89
ENGEN
950
FNBB
362
FSG
237
FURNMART
220
G4S
374
LETLOLE
215
LETSHEGO
266
NAP
217
OLYMPIA
20
PRIMETIME
260
RDCP
202
SECHABA
2810
SEFALANA
922
STANCHART
1258
TURNSTAR
208
WIL
310
IMARA
210
 • Previous
  Night at the Museum: Secret of the Tomb Poster
  Next
  Masa Centre
  ::: Friday 19 Dec - Tuesday 23 Dec :::
  Night at the Museum: Secret of the Tomb
  John Wick
  The Hobbit: The Battle of the Five Armies
  Love, Rosie
  Penguins of Madagascar
 • Previous
  John Wick Poster
  Next
  Riverwalk
  ::: Friday 19 Dec - Tuesday 23 Dec :::
  John Wick
  Night at the Museum: Secret of the Tomb
  The Hobbit: The Battle of the Five Armies
  Walking on Sunshine
  Penguins of Madagascar
 • Previous
  Night at the Museum: Secret of the Tomb Poster
  Next
  Gamecity
  ::: Friday 19 Dec - Tuesday 23 Dec :::
  Night at the Museum: Secret of the Tomb
  John Wick
  The Hobbit: The Battle of the Five Armies
  Penguins of Madagascar
  Love, Rosie
  The Hunger Games: Mockingjay - Part 1